Netgear RAX120 AX6000 Nighthawk AX12 12-Stream WiFi 6 Router

Key Features

  • Model: Netgear RAX120 Nighthawk AX12
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • 8 x Internal Antennas
  • 2.5 GHz / 5 GHz (Dual-Band)
  • Up to 6 Gb/s Total Wi-Fi Throughput